Privacyverklaring Struik Foods B.V.

Via deze privacyverklaring informeert Struik Foods B.V. over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beveiligd. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Struik Foods B.V.

Wij verwerken persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Daarnaast bieden wij op onze website een overzicht aan van de openstaande vacatures, waarover in deze privacyverklaring ook geïnformeerd zal worden.

Wie is Struik

Struik is een merk van Struik Foods B.V. Struik is een familiebedrijf uit de Veluwe en maakt sinds 1950 de beste soepen, sauzen en vleesconserven. Struik Foods B.V. staat voor kwaliteit, smaak en voedselveiligheid.

Onze contactgegevens zijn:
Struik Foods B.V.
Voorthuizerweg 9
3862 PZ NIJKERK

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 0342-474848. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar privacy@struik.nl.

Persoonlijke gegevens

Struik Foods B.V. zal uw persoonlijke gegevens enkel verwerken op grond van uw toestemming hiertoe, of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien we hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Wanneer de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, zodat we vanaf dat moment deze verwerking kunnen stoppen.

Struik Foods B.V. verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven of daarmee verenigbaar zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Websitebezoekers

Contact

Als er vragen, opmerkingen of ervaringen zijn die u met Struik Foods B.V. wilt delen, kunt u het contactformulier gebruiken. In dit formulier vragen wij u om de volgende gegevens: voorletters, achternaam, adresgegevens, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens zullen we alleen gebruiken om te reageren op de contactaanvraag, om u goed te woord te kunnen staan en om uw vraag/ervaring passend te kunnen afhandelen. U kunt hiernaast ook uw telefoonnummer doorgeven. Dit kan nodig zijn wanneer wij iets willen vragen om uw contactaanvraag beter af te kunnen handelen, maar hiertoe bent u niet verplicht.

Ook kunt u onze consumentenservice telefonisch bereiken. Als er telefonisch contact wordt opgenomen naar aanleiding van een klacht die u wilt melden dan zullen wij, om deze klacht af te kunnen handelen, naam, adresgegevens en alle correspondentie op dit gebied opslaan. Uw klacht(en) en de hierbij behorende persoonsgegevens worden na 1 jaar na afsluiting van de klacht geanonimiseerd, tenzij er een geldige reden is deze gegevens langer te bewaren. De gegevens die worden opgeslagen naar aanleiding van uw contactaanvraag worden niet met derde partijen gedeeld.

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Met het aanmelden op de nieuwsbrief geeft u aan de nieuwsbrief te willen ontvangen op het door u ingevulde e-mailadres. De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres, voornaam en achternaam) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Cookies

Op de website van Struik Foods B.V. wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van uw computer. Deze bestanden kunnen uw computer of de bestaande bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Struik Foods B.V. gebruikt op haar website noodzakelijke cookies om de website te laten draaien. Op de website van Struik Foods B.V. worden deze bestanden niet gebruikt om uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres op te slaan. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt ze weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u deze bestanden uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn.

Google Analytics

De website van Struik Foods B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Deze bestanden zijn nodig om onze websites zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze website gebruiken. Gezien de geringe impact van deze bestanden op uw privacy is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Wilt u niet dat Google Analytics uw gegevens opslaat? Dit kunt u uitzetten via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Social media cookies

Op deze pagina zijn gegevens van sociale netwerken als Facebook, Instagram en YouTube opgenomen, al dan niet via de AddThis plugin. Deze gegevens zijn stukjes code die van een van deze netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de website geplaatst. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf om in te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Sollicitanten

Op onze website staat een actueel overzicht van al onze openstaande vacatures. Iedereen die geïnteresseerd is in deze functies en voldoet aan de gestelde eisen kan zijn of haar reactie sturen via e-mail.

We verzoeken om in deze e-mail uw cv en motivatie mee te sturen, zodat wij kunnen beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor de betreffende functie. Hierbij vragen we u om uw naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer (eventueel in uw cv) te verstrekken. Voor ons is ook van belang om gegevens te verkrijgen over de door u gevolgde opleidingen, cursussen en stages, en over de aard en inhoud van uw vorige en/of huidige dienstbetrekkingen. Informatie die u zelf openbaar hebt gemaakt via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld LinkedIn kunnen we tevens raadplegen als dit van belang is voor de functie. Deze gegevens zullen we verwerken op grond van uw toestemming, een gerechtvaardigd belang van Struik Foods B.V. en/of ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij het sollicitatieproces. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval verwijderd uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Enkel met uw toestemming worden uw sollicitatiegegevens ook na de beëindiging van de sollicitatieprocedure een jaar bewaard, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe, relevante vacatures.

Beveiliging

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Rechten

U heeft het recht om Struik Foods B.V. te verzoeken om inzage van en verbetering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of om beperking van de verwerking te verzoeken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen. We zullen binnen een maand reageren op dit verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Als we geen gevolg geven aan uw verzoek om deze rechten uit te oefenen, heeft u ook het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Derde partijen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe niet aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, wij dit wettelijk verplicht zijn, of indien dit in het gerechtvaardigd belang is van Struik Foods B.V.

Overige informatie

Struik Foods B.V. kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest actuele verklaring. Voor vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Klachtrecht

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten, neemt u dan contact op met ons via: privacy@struik.nl