Informatie over gegevensbescherming door Struik Foods B.V.

Hieronder vindt u informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
De verwerking van uw gegevens gebeurt uitsluitend met als doel: vastlegging van de zakelijke contacten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, ten behoeve van een opgebouwd netwerk of de uitvoering of toepassing van wettelijke verplichtingen. In het algemeen verwerken we voor deze doeleinden enkel de voor- en achternaam, het telefoonnummer, het e-mailadres en de zakelijke adresgegevens van onze contactpersonen.

De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming, om te voldoen aan contractuele en juridische verplichtingen en/of op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Wij hebben gerechtvaardigde economische belangen bij de instandhouding en versterking van onze samenwerking met u. Uw gegevens worden gewist nadat ons zakelijk contact is beëindigd en de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

U heeft het recht om Struik Foods B.V. te vragen om inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of tot beperking van de verwerking te verzoeken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen. We zullen binnen wettelijk bepaalde termijn reageren op dit verzoek. Mochten we geen gevolg geven aan het verzoek om deze rechten uit te oefenen, heeft u ook het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden en uw persoonsgegevens worden niet voor reclamedoeleinden doorgezonden.

U kunt ons omtrent gegevensbescherming bereiken via het emailadres privacy@struik.nl en per post op onderstaand adres.

Onze contactgegevens zijn:
Struik Foods B.V.
T.a.v. privacy verantwoordelijke
Voorthuizerweg 9
3862 PZ NIJKERK